į pagrindinį  puslapį

 

 

 

Programos

 
Anksčiau buvau pasinėrusi į siuvinių pasaulį. Turiu paruošusi siuvinėjimo būrelio programą. Jei ir jūs susidomėjote siuvinėjimu, spauskite nuorodą, esančią dešinėje pusėje.

Siuvinėjimo būrelio programa

Siuvinių pavyzdžiai Siuvinių brėžiniai

Žvakė

 Žvakė

Boružėlių juostelė
(siuvinėjo  Milda Urnikytė)
Spauskit nuorodą ,,Siuvinių brėžiniai“ ir galėsite atsisiųsti suarchyvintą anksčiau paminėtų siuvinių brėžinių aplanką. 
Mėnesiena
(siuvinėjo Neringa Tumėnaitė)
Žuvytės
(siuvinėjo Deimantė Maliauskaitė)
Drugelis
(siuvinėjo Veronika Golubeckaitė)
Kūrybinis darbas-,,Žuvytė“
(brėžinį kūrė ir siuvinėjo Veronika Golubeckaitė)
Širdelė
(siuvinėjo Elena Golubeckaitė)
Adatinė-,,Tigras“
(siuvinėjo Kristina Mačiulytė)
Gaidys
Atvirutė su drambliuku
Skrynelės dangteliui
Staltiesėlė
Kiškučiai
 

MATEMATIKŲ  KLUBAS

Alma Jeriomenkienė  parengė ,,Matematikų klubo" programą.
 

,,Nepaprastų darbelių" programa

,,Nepaprastų darbelių" būrelio programą paruošė Nijolė Sereikienė.

 

 
Klasė Darbo pavadinimas Dokumento formatas ir apimtis Vardas, pavardė Mokymo įstaigos pavadinimas
  Literatų klubo programa *.doc + *.zip= 12,5 KB Justina Monstavičienė Gargždų ,,Kranto" vid. m-kla
II Kūno kultūros teminis planas *.doc + *.zip= 29,5 KB Marytė Paulauskienė Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio" vid. m-kla
IV Pasaulio pažinimo teminis planas *.doc + *.zip= 19,5 KB Lina Lapinskienė Girininkų pradinė m-kla
III Etikos programa ir teminis planas *.doc + *.zip= 17,2 KB Danguolė Tumėnienė Kėdainių ,,Aušros" vid.m-kla
I Teminiai planai *.doc + *.zip= 50,2 KB Levutė Bradauskienė Jonavos J.Ralio vid. m-kla
III Teminiai planai  *.doc+ *.zip = 49,9 KB Nijolė Sereikienė Klaipėdos M.Mažvydo pagrind. m-kla
IV Teminiai planai *.doc + *.zip = 45,50 KB Nijolė Sereikienė Klaipėdos M.Mažvydo pagrind. m-kla
IV Civilinės saugos mokymo programa *.doc + *.zip = 3,04 KB Nijolė Sereikienė Klaipėdos M.Mažvydo pagrind. m-kla
  Papildomo ugdymo būrelio 
,,Jaunieji žurnalistai“
teminis išplanavimas
*.doc + *.zip = 5,36 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  Vaikų vasaros poilsio programa
,,Aladino pasaulis“
*.doc + *.zip = 32 KB Rasa Klipčiuvienė

 

Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  Papildomo ugdymo programos 
,,Kompiuteris - mano draugas“
teminis išplanavimas
*.doc + *.zip = 8,2 KB Rasa Klipčiuvienė

 

Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  Pailgintos dienos grupės
darbo planas
*.doc + *.zip = 12,9 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  Įdomiųjų darbelių programa *.doc + *.zip = 7,70 KB Jurgita Nauckūnienė Kaišiadorių raj. Vilūnų pagr. m-kla
  Dramos būrelio programa *.doc + *.zip = 9,96 KB Jurgita Nauckūnienė Kaišiadorių raj. Vilūnų pagr. m-kla
V-VI Aerobikos programa *.doc + *.zip = 8,22 KB Jurgita Nauckūnienė Kaišiadorių raj. Vilūnų pagr. m-kla
II Programa ,,Kompiuterio pradžiamokslis“ *.doc + *.zip = 10,1 KB Loreta Pekarskienė Varėnos Perlojos pagr. m-kla
II Matematikos pamokų teminis planas
(pagal B.Balčytį)
*.doc + *.zip = 6,26 KB Loreta Pekarskienė Varėnos Perlojos pagr. m-kla
II Perrašytas E.Veličkos muzikos teminis planas *.doc + *.zip = 5,67 KB Loreta Pekarskienė Varėnos Perlojos pagr. m-kla
II Pasaulio pažinimo teminis planas *.doc + *.zip = 7,33 KB Loreta Pekarskienė Varėnos Perlojos pagr. m-kla
I-II Dailės ir technologijų teminis planas *.doc + *.zip = 18,80 KB Loreta Pekarskienė Varėnos Perlojos pagr. m-kla
  Papild. ugd. programa ,,Kraštotyrinė aplinkotyra“ *.doc + *.zip = 7,68 KB Aušra Zibolienė Rudaminos 2-oji vid. m-kla
IV Liet. k. teminis planas spec. poreikių vaikams *.doc + *.zip = 10,8 KB Deividas Sabanskis Kaišiadorių raj. Paparčių pagr. m-kla
I-IV Integruotų liet. k. ir dailės pamokų teminiai planai  *.doc + *.zip = 29,4 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų vid. m-kla
 

Papildomo ugdymo planas
„Trijų švieselių šalyje“

*.doc + *.zip = 6,17 KB Inga Kuliešienė Ukmergės darželis-mokykla ,,Varpelis“
  Papild. ugd. programa
,,Sportiniai žaidimai“
*.doc + *.zip = 5,73 KB Inga Kuliešienė Ukmergės darželis-mokykla ,,Varpelis“
I-IV  Informatikos programa
„Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“
*.doc + *.zip = 18,8 KB Tatjana Novikova,
Olesia Tarasenkova
Kauno A.Timinskio vid.  m-kla
I-IV  Papild. ugd. programa ,,Kompiuterių pasaulyje“ *.doc + *.zip = 11,4 KB Ilona Pakalkienė Ignalinos raj. Vidiškių gimnazija
I-IV  Neformalaus ugdymo programa „Išminčių klubas“ *.doc + *.zip = 8,29 KB Violeta Žmuidienė Marijampolės Mokolų darželis-mokykla
I Neformaliojo vaikų švietimo „Žiniukų šalyje“ programa *.doc + *.zip = 17,9 KB Tatjana Krugelienė Alytaus r. sav. Kumečių pagr. m-kla
I-IV  Neformaliojo ugdymo programa
„Spalvų pasaulyje“
*.doc + *.zip = 13,5 KB Vilma Šlubelienė Ukmergės „Šilo“ pagr. m-klos
Antakalnio prad. ugd. skyrius