į pagrindinį  puslapį į ankstesnį puslapį

 

 

 

ABC

 

Abėcėlė

Einat jau į mokyklėlę,
O ar mokat abėcėlę?

A-agurkas, B-tai blynas,
C-cukrus, Č-Čipolinas.
D-dangus, dramblys, drugelis,
E-ežiukas ir erelis.
Ė-tai ėdžios ir ėriukas.
Fėja – F, G-gintariukas.
H-tai herbas, I-irklai,
Y-yla, o J-juokai.
K-klaustukas, L-liga,
Kartais net labai bloga.
M-mamytė, N-tai noras,
O-ola, Onutė, oras.
P-pantera, R-rugys,
S-saliutas, Š-širdis,
Plakanti tavoj krūtinėj.
T-tai pagarba Tėvynei.
U-ugnis, o ūsai –Ū,
V-būrys linksmų vaikų.
Z-zylutė ir zuikutis,
Ž-žiema, žolė, žėrutis.

Jei išmokai abėcėlę,
Drąsiai eik į mokyklėlę.

Visi mokslai prasideda nuo ABĖCĖLĖS. Štai Jums ir dainelė. Mano vaikai labai mėgsta dainuoti šią dainelę. Mokydamiesi ją ir abėcėlę visą išmoko. Dainelė bus dar įdomesnė, jei dainuodami vaikai galės imituoti ją judesiais.

Dainelė
,,ABĖCĖLĖ“

Paspaudę kairėje esančią nuorodą, pamatysite iliustruotą dainelę ,,Abėcėlė“. Atsispausdinę sukarpykit  ir padalinkit vaikams.

Pradedant mokyti pirmokėlius rašyti raides,  reikia plakatėlių. Žemiau matote pavyzdį, o jei reikia visos rašytinių raidžių abėcėlės, spauskite šalia esančią nuorodą (galėsite atsisiųsti visą suarchyvintą abėcėlę).

O jei reikia ,,Abėcėlės“ šventės scenarijaus, spauskite ant žemiau esančio paveikslėlio.

 

Darbo pavadinimas Dokumento formatas ir apimtis Vardas, pavardė Mokymo įstaigos pavadinimas
Dialogo pavyzdys *.doc + *.zip = 2,47 KB Milda Mikulienė Klaipėdos „Versmės“ pagrind. m-kla
Rašinio eiga *.doc + *.zip = 3,42 KB
Užduotys, naudojant patarles *.doc + *.zip = 16,1 KB
Įrašyk raidę
(supanašėję priebalsiai)
*.doc + *.zip = 3,29 KB
Dialogas.
Sudėk skyrybos ženklus.
*.doc + *.zip = 2,43 KB
Įrašyk galūnę *.doc + *.zip = 2,68 KB
Lentelė diktantų analizei *.xls + *.zip = 4,40 KB Levutė Bradauskienė Jonavos J.Ralio vid. m-kla
Testas 4-ai klasei *.doc + *.zip = 5,92 KB Levutė Bradauskienė Jonavos J.Ralio vid. m-kla
L.k. taisyklės *.doc + *.zip = 7,47 KB Levutė Bradauskienė Jonavos J.Ralio vid. m-kla
Gramatinių taisyklių kartojimas 2-oje klasėje *.pps + *.zip = 498 KB Vilija Česnauskienė Alytaus ,,Volungės“ vid.m-kla
 ,,Daiktavardžių giminės“ *.pps + *.zip = 268 KB Jūratė Šiurkienė Akmenės raj. Ventos vid. m-kla
,,Šaknis“ *.pps + *.zip = 163 KB Jūratė Šiurkienė Akmenės raj. Ventos vid. m-kla
Užduotys 2-oje klasėje *.doc + *.zip = 3,50 KB Lina Lapinskienė Girininkų pradinė m-kla
Užduotys, perskaičius mėgiamą pasaką *.doc + *.zip = 4,13 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
Užduotys, perskaičius H.K.Anderseno pasaką *.doc + *.zip = 4,83 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
apie H.K.Anderseną  *.doc + *.zip = 51,4 KB Silvija Sutkuvienė Šakių raj. Kriukų vid. m-kla
apie Salomėją Nėrį *.doc + *.zip = 5,05 KB Jurga Poškutė Vilniaus Gabijos gimnazija
Ketvirtokams siūlomų perskaityti knygų sąrašas *.doc + *.zip = 19,4 KB Jolita Žaliauskienė Rokiškio darželis-m-kla ,,Varpelis“ 
Pateiktis
„Rašinėlis pagal paveikslėlių seriją“

( I kl.)
*.pps + *.zip = 88,1 KB Daiva Kiulkienė Vilkaviškio raj. Pilviškių vid. m-kla
,,Lietuvių kalbos taisyklės“ *.pps + *.zip = 125 KB Daiva Kiulkienė Vilkaviškio raj. Pilviškių vid. m-kla
Žodžių matricos *.doc + *.zip = 8,29 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų vid. m-kla
Skaitymo lapas *.doc + *.zip = 34,1 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų vid. m-kla
Pateiktis
„Garsas ir raidės Ch ch“
pagal „Šaltinėlio“ 8 psl. 4 prat. (I kl.)
*.pps + *.zip = 21,7 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vid. m-kla
Lankstinukas trečiokams su knygų sąrašu *.doc + *.zip = 4,55 KB Ramutė Želvienė Alytaus Putinų vid. m-kla
Mokomoji medžiaga
„Teksto dalys“
*.pps + *.zip = 506 KB Jurgita Bendoravičienė Vilniaus Gabijos gimnazija
Pateiktis
„B, p, d diferenciacija“
(I kl.)
*.pps + *.zip = 2,17 MB Rasa Jeriomenkienė Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
Pateiktis su užduotimis
„Daiktavardis“
*.pps + *.zip = 640 KB Liuba Vaigauskienė Raseinių katalikiškos dvasios prad. m-kla
Lietuvių kalbos taisyklės ir užduotys *.doc + *.zip = 270 KB Virginija Jundienė Lavoriškių pagrind. m-kla
Pateiktis
„Pradingo saulutė“
lietuvių kalbos pamokai
*.pps + *.zip = 552 KB Silva Gečienė Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla
Pateiktis
„Lietuvių smulkioji tautosaka“
*.pps + *.zip = 290 KB Jūratė Kavaliauskienė Alytaus „Volungės“ vid. m-kla

„Raidžių pasaulis“

(užduotys I kl.)
*.doc + *.zip = 280 KB Rita Česnulevičienė,
Reda Liužinienė
Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
Pateiktis
  „A.Karosaitės knygos pristatymas. Kalbos patarimai“
*.pps + *.zip = 2,3 MB Danguolė Kviliūnienė Panevėžio Alfonso Lipniūno vid. m-kla
Pateiktis
„Kalbos dalių atpažinimas“
*.pps + *.zip = 220 KB Rimanta Gardauskienė Raseinių „Kalno“ vid. m-kla
Pranešimas
  „Gramatines kalbos sandaros formavimas“
(Būsimojo pirmoko kalbiniai gebėjimai - rekomendacijas tėvams)
*.doc + *.zip = 659 KB Rasa Dijokaitė Visagino „Verdenės“ gimnazija
ir vaikų l/d „Ąžuoliukas“
Pateiktis
„Daiktavardžių linksnių galūnių rašyba“
*.pps + *.zip = 195 KB Lina Skaisgirienė Vilkaviškis, Paežerių pagr. m-kla
Lietuvių kalbos užduotys gabesniems *.doc + *.zip = 474 KB Vilma Kavaliauskienė Rokiškio raj. Jūžintų Juozo-Otto Širvydo vid. m-kla
Pateiktis
 Užduotys pagal F.Zalteno „Koks gražus“
*.pps + *.zip = 40,7 KB
Pateiktis
 ,,Paukščių kalba“
*.pps + *.zip = 124 KB
Pateiktis
 ,,Testas. Lėlė Molė“
*.pps + *.zip = 1,04 MB
Pateiktis
„Dvibalsiai“
*.pps + *.zip = 710 KB Vaida Sadauskaitė  
Pateiktis
„Lietuvių liaudies šokiai“
*.pps + *.zip = 148 KB Jolita Jakaitienė Jonavos „Neries“ pagrindinė m-kla

 

PLAKATAI

Darbo pavadinimas Dokumento formatas ir apimtis Vardas, pavardė Mokymo įstaigos pavadinimas
Kalbos dalys *.doc + *.zip = 14,9 KB Rūta Bakūnienė Vilkaviškio raj. Pilviškių vid. m-kla
Žodžio dalys *.doc + *.zip = 48,2 KB
Mišrieji dvigarsiai *.xls + *.zip = 15,3 KB
Taisyklės  *.doc + *.zip = 742 KB Vilma Žvinklienė Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
 Tekstas *.doc + *.zip = 3,09 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla

 

Lietuvių kalbos PAMOKŲ PLANAI + priedai
Klasė Tema Dokumento formatas ir apimtis Naudojama kompiuterinė PROGRAMA  Vardas, pavardė
Mokymo įstaigos pavadinimas
IV Integruota pamoka
„Joninės - vidurvasario šventė“
*.doc + *.zip = 34,5 KB   Jolanta Andriuškevičienė
Panevėžio darželis- m-kla ,,Saulutė“
I Integruota pamoka
„Ž, ž. Žvaigždės ir žvaigždynai“
*.doc + *.zip = 9,37 KB   Jurga Poškutė
Vilniaus Gabijos gimnazija
III „Giminiški žodžiai.Šaknis“ *.doc + *.zip = 4,95 KB Jūratės Šiurkienės pateiktis ,,Šaknis“ Laura Muliarcikiene
Vilniaus raj. Riešės vid. m-kla
 II H.K.Andersenas. Pasaka ,,Penki iš vienos ankšties“ *.doc + *.zip = 13,1 KB   Kazytė Startienė
Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinė m-kla
 III Planas
,,Ropliai lietuvių sakmėse“
*.doc + *.zip = 13,2 KB   Ada Kavaliauskienė
Vilniaus Žėručio pradinė m-kla
Pateiktis
,,Ropliai lietuvių sakmėse“
*.pps + *.zip = 872 KB
 I

„Raidės irgi ženklai“

*.doc + *.zip = 5,21 KB CD  ,,Šaltinėlis“ Džeralda Kuzavinienė
Šiaulių Gytarių vid. m-kla
IV

H.K.Andersenas. Pasaka „Undinėlė “ 

*.doc + *.zip = 8,36 KB CD ,,Undinėlė“
(,,Akelotė ir Ko“).
Birutė Valavičienė
Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinė m-kla
IV

Žodžių su garsu c tarimas ir rašyba supažindinant su pasaka ,,Coliukė“

*.doc + *.zip = 8,18 KB CD ,,Coliukė“   Ksenja Urbanavičienė
Vilniaus Gabijos gimnazija
III

,,Dialogo skyrybos įtvirtinimas. Pasakos sekimas.“

*.doc + *.zip = 5,57 KB CD ,,Undinėlė“
(,,Akelotė ir Ko“).
Rūta Bakūnienė
Vilkaviškio raj. Pilviškių vid.  m-kla
IV Planas
„Veiksmažodis“
*.doc + *.zip = 6,72 KB   Asta Plataunienė
Platelių vid. m-kla
Pateiktis
„Veiksmažodis“
*.pps + *.zip = 1,89 MB
I Integruota pamoka „Pirmojo drugelio kelionė“.
Pagal „Šaltinėlio“ 159 psl.
*.doc + *.zip = 18 KB   Asta Mozurienė
Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. m-kla
IV „Prisiminkime H.K.Anderseną ir jo pasakas“ *.doc + *.zip = 25,1 KB   Asta Mozurienė
ir
Valentina Baltuškonienė

Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. m-kla
I Integruota pamoka „Raidės ir nosinės“ *.doc + *.zip = 7,71 KB   Romualda Šocikienė
Vilniaus Gabijos gimnazija
I „Išmoktų raidžių per 100 dienelių pakartojimas ir įtvirtinimas“ *.doc + *.zip= 7,55 KB   Inesa Jančioraitė - Tichomirova
Turgelių vid. m-kla
III Planas
„R.Černiausko „Kokia Lietuva. Giminiški žodžiai. Šaknis.“
*.doc + *.zip= 7 KB   Viktorija Dargužienė
Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
IV Planas su pateiktimi „Klausimų kėlimas pagal perskaitytą tekstą“ *.doc  + *.pps  +  *.zip = 42,4 KB   Jūratė Malinauskienė
Vilniaus Vytės Nemunėlio prad. m-kla